PODSTAWOWE INFORMACJE - FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

Działalność gospodarczą w Polsce, co do zasady, można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Polskie prawo przewiduje następujące formy działalności gospodarczej: 

– indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej (samozatrudnienie); 

– spółka cywilna;

– spółka jawna;  

– spółka komandytowa;  

– spółka komandytowo-akcyjna;  

– spółka partnerska;

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;  

– spółka akcyjna.

Do najpopularniejszych form prowadzenia działalności należą indywidualna działalność gospodarcza i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorąca zagraniczny może w Polsce prowadzić:

– oddział, poprzez który realizuje działalność gospodarczą w takim zakresie, w jakim ją wykonuje w kraju swojej siedziby;

– przedstawicielstwo, które umożliwia przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie działalności jedynie w zakresie swojej reklamy i promocji.

Szczegółowe informacje na temat zakładania i prowadzenia poszczególnych form działalności gospodarczej w Polsce są dostępne tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl

Obsługi

Klienci indywidualni

 • Przygotuj dokumenty i złóż wniosek o kartę pobytu krótkoterminowego, osiedlenie się długoterminowe, obywatelstwo
 • Doradztwo i wsparcie w ubieganiu się o wizę studencką i pracowniczą
 • Złóż wniosek o pozwolenie na pracę
 • Poproś o względne zaproszenie, wizę do odwiedzenia krewnych
 • Wsparcie w ubieganiu się o decyzję, Visa w celu ponownego zjednoczenia
 • Reprezentacja przed polskimi sądami w sprawach cywilnych
 • Rejestracja gospodarstwa domowego
 • Złóż podpis elektroniczny (Profil Zaufany), numer PESEL
 • Zarejestruj swoje małżeństwo w polskim urzędzie oraz w Ambasadzie Wietnamu w Warszawie
 • Tłumaczenie notarialne

Klienci korporacyjni

 • Założenie firmy (CEIDG, Sp. z oo )
 • Zarejestruj się w celu ochrony znaków towarowych i praw autorskich
 • Usługi księgowe dla firm
 • Wsparcie prawne, gdy są inspektorzy z departamentów państwowych takich jak Departament Skarbowy, Straż Graniczna, Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna...

A2D SOLUTIONS Sp. z o.o.
REGON: 524064945
NIP: 7011123129

Kontakt

Adres

Lutniowa 21, 02-388 Ochota, Warszawa

Telefony

+48 785 838 868 (VN)
+48 888 866 266 (PL)
+48 515 208 900 (EN)

Godziny pracy

Dni tygodnia

10:00 - 17:00

Copyright A2D SOLUTIONS © 2022 -Zaprojektowany przez OH! Ba Lan