POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Każdy kto ma lub miał polskie obywatelstwo może w dowolnym momencie złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsca zamieszkania w Polsce, a w przypadku jego braku – do wojewody mazowieckiego.

Jeśli cudzoziemiec mieszka za granicą może złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Uwaga! Zgodnie z przepisami prawa obowiązek przedstawienia danych, informacji i dokumentów, które pozwolą ustalić stan faktyczny i prawny dotyczący posiadania (lub nie) obywatelstwa polskiego spoczywa na osobie zainteresowanej.

Wzór wniosku i dodatkowe informacje odnośnie wymaganych dokumentów można zleźć między innymi tutaj: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego

Opłata skarbowa za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego wynosi 58 PLN.

Odwołanie od decyzji Wojewody można złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej decyzji.

Obsługi

Klienci indywidualni

 • Przygotuj dokumenty i złóż wniosek o kartę pobytu krótkoterminowego, osiedlenie się długoterminowe, obywatelstwo
 • Doradztwo i wsparcie w ubieganiu się o wizę studencką i pracowniczą
 • Złóż wniosek o pozwolenie na pracę
 • Poproś o względne zaproszenie, wizę do odwiedzenia krewnych
 • Wsparcie w ubieganiu się o decyzję, Visa w celu ponownego zjednoczenia
 • Reprezentacja przed polskimi sądami w sprawach cywilnych
 • Rejestracja gospodarstwa domowego
 • Złóż podpis elektroniczny (Profil Zaufany), numer PESEL
 • Zarejestruj swoje małżeństwo w polskim urzędzie oraz w Ambasadzie Wietnamu w Warszawie
 • Tłumaczenie notarialne

Klienci korporacyjni

 • Założenie firmy (CEIDG, Sp. z oo )
 • Zarejestruj się w celu ochrony znaków towarowych i praw autorskich
 • Usługi księgowe dla firm
 • Wsparcie prawne, gdy są inspektorzy z departamentów państwowych takich jak Departament Skarbowy, Straż Graniczna, Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna...

A2D SOLUTIONS Sp. z o.o.
REGON: 524064945
NIP: 7011123129

Kontakt

Adres

Lutniowa 21, 02-388 Ochota, Warszawa

Telefony

+48 785 838 868 (VN)
+48 888 866 266 (PL)
+48 515 208 900 (EN)

Godziny pracy

Dni tygodnia

10:00 - 17:00

Copyright A2D SOLUTIONS © 2022 -Zaprojektowany przez OH! Ba Lan