THÔNG TIN CƠ BẢN - CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Ở BA LAN

Về nguyên tắc, hoạt động kinh tế ở Ba Lan có thể được bắt đầu vào ngày nộp đơn đăng ký vào Sổ đăng ký Trung ương và Thông tin về Hoạt động Kinh tế hoặc sau khi được ghi vào danh sách các doanh nhân của Đăng ký Tòa án Quốc gia.

Luật pháp Ba Lan quy định các hình thức hoạt động kinh tế sau: 

– Hoạt động kinh doanh cá thể (tự kinh doanh) 

– Hợp tác dân sự;

– Hợp tác chung;  

– Công ty hợp danh;  

– Công ty hợp danh – cổ phần;  

– Quan hệ đối tác;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn; 

– Công ty Cổ phần.

Các hình thức hoạt động kinh doanh phổ biến nhất bao gồm kinh doanh cá thể và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Doanh nhân nước ngoài có thể điều hành ở Ba Lan:

– Chi nhánh mà qua đó thực hiện hoạt động kinh tế trong phạm vi mà nó thực hiện tại quốc gia có trụ sở của mình;

– Văn phòng đại diện, chỉ cho phép doanh nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động trong phạm vi quảng cáo và khuyến mại của mình.

Thông tin chi tiết về việc lập và điều hành các hình thức hoạt động kinh doanh ở Ba Lan có tại đây: https://www.biznes.gov.pl/pl

Dịch vụ

Khách hàng cá nhân

 • Chuẩn bị hồ sơ và đệ đơn xin thẻ cư trú, định cư
 • Tư vấn và hỗ trợ xin VISA du học, lao động
 • Xin giấy phép lao động
 • Lập chữ ký điện tử (Profil Zaufany), mã số nhận dạng cá nhân (PESEL)
 • Xin giấy phép mời thân nhân
 • Hỗ trợ nhận lợi ích 500+
 • Đăng ký hộ khẩu
 • Đổi bằng lái xe Việt Nam sang Ba Lan
 • Dịch thuật công chứng

Khách hàng doanh nghiệp

 • Lập công ty ( CEIDG, Sp. z o.o )
 • Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp (ZUS, PIT, CIT)
 • Xin chỉ tiêu tuyển lao động nước ngoài
 • Dịch vụ gia hạn thẻ cư trú cho nhân viên
 • Đăng ký bảo hộ thương hiệu, bản quyền

A2D SOLUTIONS Sp. z o.o.
REGON: 524064945
NIP: 7011123129

Thông tin liên lạc

Địa chỉ

Lutniowa 21, 02-388 Ochota, Warszawa

Số điện thoại

+48 785 838 868 (VN)
+48 888 866 266 (PL)
+48 515 208 900 (EN)

Thời gian làm việc

Các ngày trong tuần

10:00 - 17:00

Copyright A2D SOLUTIONS © 2022 – Designed by OH! Ba Lan