HỢP PHÁP HÓA CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Người nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Ba Lan có thể xin thị thực vào Ba Lan trên cơ sở điều hành hoạt động kinh tế. Với mục đích này, khi nộp đơn xin thị thực (tại lãnh sự quán Cộng hòa Ba Lan có thẩm quyền theo nơi thường trú), ngoài bộ tài liệu cơ bản, phải nộp thêm các tài liệu xác nhận hoạt động kinh doanh tại Ba Lan (ví dụ: nhập vào Sổ đăng ký Tòa án Quốc gia, hợp đồng thành lập công ty có xác nhận Công chứng, giấy chứng nhận của cơ quan thuế về việc không nợ thuế).

Chú ý! Trong những trường hợp hợp lý, có thể xin được thị thực liên quan đến ý định tiến hành kinh doanh tại Ba Lan. Tuy nhiên, thị thực đến Ba Lan sẽ không được cấp liên quan đến ý định hoạt động kinh doanh, nếu người nước ngoài không chứng minh được ý định của mình và không biện minh cho nhu cầu đến và lưu trú tại Ba Lan. Trong trường hợp như vậy (người nước ngoài chưa có đăng ký hoạt động kinh tế tại Ba Lan và không thể xuất trình giấy tờ xác nhận hoạt động của mình), lãnh sự sẽ quyết định xem liệu các bằng chứng xuất trình có đủ để cấp thị thực hay không. Xin lưu ý rằng lãnh sự có quyền yêu cầu các giấy tờ bổ sung.

Chú ý! Cần nhớ rằng bộ hồ sơ cần thiết để nộp đơn xin thị thực có thể khác nhau tùy thuộc vào văn phòng lãnh sự. Do đó, trước khi nộp hồ sơ xin thị thực, nên liên hệ với cơ quan lãnh sự nơi người nước ngoài sẽ xin thi thực để khẳng định đầy đủ các giấy tờ cần thiết để được cấp thị thực.

Thông tin thêm về thủ tục xin thị thực tại tab: NHẬP CẢNH VÀ CƯ TRÚ TRÊN CƠ SỞ THỊ THỰC.

Người nước ngoài cư trú tại Ba Lan và đang tiến hành hoạt động kinh tế có thể xin giấy phép cư trú tạm thời trên cơ sở này.

Chú ý! Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích tiến hành hoạt động kinh doanh cũng được cấp cho người nước ngoài có mục đích lưu trú tại Ba Lan:

– Thực hiện chức năng trong ban quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc một công ty cổ phần mà người nước ngoài có sở hữu cổ phiếu hoặc cổ phần, hoặc

– Quản lý các công việc của một công ty hợp danh hữu hạn hoặc một công ty hợp danh cổ phần hữu hạn bởi một thành viên hợp danh hoặc

– Hoạt động với tư cách người được ủy quyền.

 Chú ý! Nếu một người nước ngoài nhận được giấy phép cư trú tạm thời với mục đích điều hành hoạt động kinh tế liên quan đến các trường hợp được mô tả ở trên, thì giấy phép đó sẽ cho phép người đó làm việc với tư cách nhất định (thành viên hội đồng quản trị, thành viên hợp danh, người được ủy quyền).

Quan trọng là, đảm nhận công việc ở một chức năng khác (ví dụ như kế toán) sẽ yêu cầu (trước khi bắt đầu) buộc phải có trước các tài liệu hợp pháp hóa công việc này.

Chú ý! Trong trường hợp, nếu người nước ngoài thực hiện các chức năng trong ban quản trị của công ty nhưng không có cổ phần trong công ty đó thì phải nộp đơn xin  giấy phép cư trú tạm thời và lao động.

Thông tin thêm về thủ tục xin giấy phép cư trú tạm thời với mục đích tiến hành hoạt động kinh tế xem tại tab: CƯ TRÚ TẠI BA LAN.

Dịch vụ

Khách hàng cá nhân

 • Chuẩn bị hồ sơ và đệ đơn xin thẻ cư trú, định cư
 • Tư vấn và hỗ trợ xin VISA du học, lao động
 • Xin giấy phép lao động
 • Lập chữ ký điện tử (Profil Zaufany), mã số nhận dạng cá nhân (PESEL)
 • Xin giấy phép mời thân nhân
 • Hỗ trợ nhận lợi ích 500+
 • Đăng ký hộ khẩu
 • Đổi bằng lái xe Việt Nam sang Ba Lan
 • Dịch thuật công chứng

Khách hàng doanh nghiệp

 • Lập công ty ( CEIDG, Sp. z o.o )
 • Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp (ZUS, PIT, CIT)
 • Xin chỉ tiêu tuyển lao động nước ngoài
 • Dịch vụ gia hạn thẻ cư trú cho nhân viên
 • Đăng ký bảo hộ thương hiệu, bản quyền

A2D SOLUTIONS Sp. z o.o.
REGON: 524064945
NIP: 7011123129

Thông tin liên lạc

Địa chỉ

Lutniowa 21, 02-388 Ochota, Warszawa

Số điện thoại

+48 785 838 868 (VN)
+48 888 866 266 (PL)
+48 515 208 900 (EN)

Thời gian làm việc

Các ngày trong tuần

10:00 - 17:00

Copyright A2D SOLUTIONS © 2022 -Zaprojektowany przez OH! Ba Lan