NADANIE OBYWATELSTWA PRZEZ PREZYDENTA RP

Quốc tịch Ba Lan được cấp bởi Tổng thống Cộng hòa Ba Lan. Trong việc ra quyết định của mình, tổng thống không bị giới hạn bởi bất kỳ điều kiện nào mà người nước ngoài phải đáp ứng để được nhập quốc tịch Ba Lan. Điều này có nghĩa là Tổng thống có thể cấp quốc tịch Ba Lan cho bất kỳ người nước ngoài nào, bất kể là – chẳng hạn – người đó đã ở Ba Lan bao lâu.

Chú ý! Tổng thống Cộng hòa Ba Lan cấp hoặc từ chối cấp quyền quốc tịch Ba Lan dưới hình thức ra một quyết định không cần biện minh và không được kháng cáo. Trong các vấn đề cấp quốc tịch Ba Lan, các quy định của Bộ luật Thủ tục Hành chính sẽ không được áp dụng, ngoại trừ các quy định liên quan đến việc chuyển phát thư từ

Việc cấp quốc tịch Ba Lan diễn ra theo yêu cầu của người nước ngoài. Đơn xin cấp quốc tịch Ba Lan (với một số hạn chế nhất định, như được mô tả dưới đây) do những người cư trú hợp pháp tại Ba Lan đệ trình lên Tổng thống thông qua Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi cư trú của người đó. Nếu người nước ngoài đang ở nước ngoài thì phải nộp hồ sơ thông qua cơ quan lãnh sự có thẩm quyền.

Chú ý! Nếu người nước ngoài đang lưu trú tại Ba Lan theo cơ sở thị thực hoặc theo diện du lịch không cần thị thực, người đó chỉ có thể nộp đơn thông qua lãnh sự Ba Lan có thẩm quyền theo nơi thường trú của mình.

Đơn có thể được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Các tài liệu được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được nộp cùng với bản dịch sang tiếng Ba Lan do người phiên dịch tuyên thệ hoặc lãnh sự của Cộng hòa Ba Lan chuẩn bị.

Đơn xin cấp quốc tịch Ba Lan cùng với thông tin bổ sung về thủ tục có tại đây: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nadanie-obywatelstwa

Nên biết! Thủ tục cấp quốc tịch của Tổng thống có thể kéo dài mất nhiều thời gian, vì nó không bắt buộc phải được xem xét ngay lập tức (các quy định của Bộ luật Thủ tục Hành Chính không áp dụng ở đây), như trong trường hợp thủ tục công nhận là công dân Ba Lan. Những người nộp đơn xin cấp quốc tịch có nghĩa vụ biện minh cho đơn của mình và phải trình bày lý do quan trọng tại sao nên cấp quốc tịch Ba Lan cho họ.

Dịch vụ

Khách hàng cá nhân

 • Chuẩn bị hồ sơ và đệ đơn xin thẻ cư trú, định cư
 • Tư vấn và hỗ trợ xin VISA du học, lao động
 • Xin giấy phép lao động
 • Lập chữ ký điện tử (Profil Zaufany), mã số nhận dạng cá nhân (PESEL)
 • Xin giấy phép mời thân nhân
 • Hỗ trợ nhận lợi ích 500+
 • Đăng ký hộ khẩu
 • Đổi bằng lái xe Việt Nam sang Ba Lan
 • Dịch thuật công chứng

Khách hàng doanh nghiệp

 • Lập công ty ( CEIDG, Sp. z o.o )
 • Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp (ZUS, PIT, CIT)
 • Xin chỉ tiêu tuyển lao động nước ngoài
 • Dịch vụ gia hạn thẻ cư trú cho nhân viên
 • Đăng ký bảo hộ thương hiệu, bản quyền

A2D SOLUTIONS Sp. z o.o.
REGON: 524064945
NIP: 7011123129

Thông tin liên lạc

Địa chỉ

Lutniowa 21, 02-388 Ochota, Warszawa

Số điện thoại

+48 785 838 868 (VN)
+48 888 866 266 (PL)
+48 515 208 900 (EN)

Thời gian làm việc

Các ngày trong tuần

10:00 - 17:00

Copyright A2D SOLUTIONS © 2022 – Designed by OH! Ba Lan